Skip to main content

Circulair kennisdelen en versnellen

Op 1 juli 2019 is Cirkelstad Apeldoorn samen met CIRCLES van start gegaan om samen met bedrijven, overheden, kennisinstellingen en andere organisaties toe te werken naar een regio zonder afval en zonder uitval. Vanaf najaar 2021 hebben de Versnellers Eric Kouters en Carmen Oude Wesselink het stokje overgenomen en staan aan de lat voor het programma van Cirkelstad Apeldoorn. De organisatie van Cirkelstad Apeldoorn gaat in nauwe samenwerking met Cirkelstad Deventer, die vorig najaar door deze Versnellers opgezet is.

Ambities

In de afgelopen jaren is groep van diverse publieke en private partijen bij elkaar gekomen om in een ‘Community of Practice’ kennis uit te wisselen, gezamenlijke opgaves te formuleren en de circulaire economie in de praktijk toe te passen.

Door de diversiteit aan leden wordt het thema circulariteit vanuit verschillende invalshoeken benaderd en kan waardevolle knowhow vanuit de diverse achtergronden worden ingebracht. Het werken aan en in circulaire kringlopen is de overkoepelende gezamenlijke ambitie. In de Cirkelstad Apeldoorn staat dan ook de vraag centraal: ‘Hoe pakken wij dat op een inclusieve manier aan en welke rol heeft eenieder hierin te spelen’?

Landelijk netwerk

Alle partners van Cirkelstad Apeldoorn hebben toegang tot de netwerken en de kennis van alle landelijke Cirkelsteden. Benieuwd wie al meedoen in Apeldoorn, Regio Oost of heel Nederland? Lees meer hierover op onze pagina Partner worden van Cirkelstad Deventer. Heb je nog specifieke vragen? Neem dan contact op met Eric Kouters en Carmen Oude Wesselink, spinners in Deventer en Apeldoorn.

Klik hier om Partner te worden

Meer over Cirkelstad

Hoe veranker je circulariteit in je organisatie

| Cirkelstad Apeldoorn, Cirkelstad Deventer, Nieuws | No Comments
Onze warme nazomer is een actueel voorbeeld waarom gemeente Deventer aan stuurt op verandering. Binnen…

Meer dan duizend DuSpotters werken circulair samen!

| Cirkelstad Apeldoorn, Cirkelstad Deventer, Nieuws | No Comments
De vraag naar grondstoffen neemt wereldwijd nog altijd toe, terwijl de aarde ons maar een…

Adviseurs aan de slag voor circulaire ontmoetingsplekken

| Cirkelstad Apeldoorn, Cirkelstad Deventer, Nieuws | No Comments
Wie kan er nou beter adviseren over de toekomst dan de jeugd! Jongeren zíjn de…

Met Circq wordt afbouwen circulair

| Cirkelstad Apeldoorn, Cirkelstad Deventer, Nieuws | No Comments
CIRCQ pioniert in de circulaire afbouw. Met de diverse circulaire producten bieden ze de sector…

Samen bouwen aan Het Nieuwe Normaal

| Algemeen, Cirkelstad Apeldoorn, Cirkelstad Deventer, events | No Comments

Circulair renoveren vraagt om samenwerking in de keten

| Cirkelstad Apeldoorn, Cirkelstad Deventer, Nieuws | No Comments
Woningcorporaties kunnen hun bezit renoveren en verduurzamen zonder alleen nieuwe grondstoffen te gebruiken. De huidige…

Kijkje in de circulaire keuken van Gemeentewerf Noord Apeldoorn

| Cirkelstad Apeldoorn, Cirkelstad Deventer, Nieuws | No Comments
De Gemeentewerf Noord in Apeldoorn is een prachtig, multifunctioneel gebouw dat begin 2019 in gebruik…

Stappen zetten op circulair gebied

| Cirkelstad Apeldoorn, Cirkelstad Deventer, Nieuws | No Comments
Als bedrijf wil je bijdragen aan verduurzaming en circulariteit. Dat vraagt om een nieuw businessmodel…

Community of Practice Circulair bewustwording en organisatieontwikkeling

| Cirkelstad Apeldoorn, Cirkelstad Deventer, events, Nieuws | No Comments
Aanmelden Aanmelden kan door een mail te sturen naar carmen@versnellingnl.nl Deelname is exclusief voor Cirkelstad…

Kijkje in de keuken: Circulair Waterschap Vallei en Veluwe

| Cirkelstad Apeldoorn, Cirkelstad Deventer, Nieuws | No Comments
Het netwerk van Cirkelstad Apeldoorn en Deventer was op 20 juni te gast bij het…

Wil je als organisatie een kansrijke circulaire innovatie creëren en versnellen? Laat het door studenten ontwikkelen!

| Cirkelstad Apeldoorn, Cirkelstad Deventer, Nieuws | No Comments
Circulaire innovaties vragen ongeremde blik Circulaire producten en diensten ontwikkelen en vermarkten vraagt om een…

Kijkje in de keuken: Circulair Waterschap Vallei en Veluwe

| Cirkelstad Apeldoorn, Cirkelstad Deventer, events, Nieuws | No Comments
Aanmelden Aanmelden kan door een mail te sturen naar carmen@versnellingnl.nl Deelname is exclusief voor Cirkelstad…

Community of Practice Circulair aanbesteden en inkopen

| Cirkelstad Apeldoorn, Cirkelstad Deventer, events, Nieuws | No Comments
Aanmelden Aanmelden kan door een mail te sturen naar carmen@versnellingnl.nl Deelname is exclusief voor Cirkelstad…

Circulair: niet voor de getallen maar voor de intrinsieke motivatie

| Cirkelstad Apeldoorn, Cirkelstad Deventer, Nieuws | No Comments
Landelijk is er meer aandacht voor energietransitie dan voor circulair bouwen. Ook in de regio…

CoP Circulair ontwerpen

| Cirkelstad Apeldoorn, Cirkelstad Deventer, events, Nieuws | No Comments
Fulco Treffers, eigenaar van 12N-URBAN MATTERS, neemt ons tijdens de CoP mee in zijn visie…

Masterclass Biobased en Circulair bouwen en Rondetafelgesprek

| Cirkelstad Apeldoorn, Cirkelstad Deventer, events, Nieuws | No Comments
Masterclass Deze sessie is voor iedereen te bezoeken die meer kennis wil opdoen op het…

Apeldoorn circulair actief op weg

| Cirkelstad Apeldoorn, Cirkelstad Deventer, Nieuws | No Comments
Met een groep koplopers vanuit Cirkelstad Apeldoorn en Cirkelstad Deventer ontstond tijdens de Community of…

Naar de woningboulevard of toch maar niet bouwen?

| Cirkelstad Apeldoorn, Cirkelstad Deventer, Nieuws | No Comments
Veel verschillende aspecten van circulariteit passeerden onlangs de revue tijdens de Ronde Tafel Circulair Bouwen…

Cirkelstad Deventer graaft diep in circulaire businessmodellen

| Cirkelstad Deventer, Nieuws | No Comments
Op maandag 20 september ging de vlag uit tijdens de Community of Practice van Cirkelstad…

Community of Practice Deventer: Meten en monitoren van circulariteit

| Cirkelstad Deventer, events, Nieuws | No Comments
Deelname is exclusief voor Cirkelstad partners uit Regio Oost. Heb je interesse om partner te…