Skip to main content

Versnellen Energietransitie

Binnen Versnelling NL werken we met een ervaren team aan verschillende trajecten op het gebied van de energietransitie.. Hoe zorg je dat mensen in actie komen, hoe stimuleer je innovaties die de transitie helpen versnellen en hoe creëer je aanpakken waarbij zowel overheden, burgers en bedrijven hun rol kunnen pakken om de doelen uit het Klimaatakkoord te halen.

Aanjagen van vraagstukken

Gemeenten, provincies, corporaties, waterschappen, maatschappelijke organisaties en bedrijven zijn onze opdrachtgevers die in veel trajecten het initiatief nemen om vraagstukken aan te jagen. Onze versnellers hebben meerdere rollen vervuld in het ontwikkelen en uitrollen van diverse wijk- en doelgroepenaanpakken, zoals de landelijke proeftuin Blok-voor-Blok ‘PAKaan!’ en diverse innovatieve VNG aanpakken. Mede hierdoor hebben we expertise om met praktische tools, in samenwerking met stakeholders, energie- en verduurzamingsprojecten te realiseren. Ook het meedenken en meeschrijven aan verschillende Regionale Energie Strategieën, planontwikkeling op het gebied van waterstof, het begeleiden van warmteplannen en het realiseren van meerdere proeftuinwijken met ontwikkelteams en denktanks van experts voor aardgasvrije wijken behoort tot onze ervaring. 

Complexe thema’s

De energietransitie is een complex thema, waarbij de opdrachten vaak multidisciplinair zijn. Hoe zorg je ervoor dat woningeigenaren en corporaties investeren in energiebesparende maatregelen (liefst energieneutraal of nul-op-de-meter)? Hoe kom je tot een aantrekkelijk aanbod én zorg je ervoor dat de (lokale) bedrijven en initiatieven dit succesvol in de markt zetten? Hoe zorg je voor continuïteit van de aanpak? Dit zijn vraagstukken waarbij Coöperatie VersnellingNL kan helpen. Met de brede inhoudelijke kennis van ons team, de ervaring op het gebied van strategie, procesbegeleiding, communicatie en organisatie en een grote portie energie bieden wij opdrachtgevers een compleet pakket om hun doelen te versnellen!