Skip to main content

Met VersnellingNL bieden we opdrachtgevers onze expertise en ons netwerk om het echte probleem versneld aan te pakken. Dit gebeurt met ons frisse kijk op de toekomst waarbij wij duurzaam samenwerken en het efficiënt versnellen van doelen voorop hebben staan.

VersnellingNL zet bewust in op duurzaam beleid, het transparant werken binnen en met haar netwerk en directe omgeving en werkt aan vele maatschappelijke opgaven. Als team versterken we elkaar door de krachten te bundelen op verschillende vaardigheden en thema’s, waardoor het mogelijk is om de klant integrale oplossing voor zijn vraag te bieden.

Diversiteit, gelijkheid en inclusie, economische impact en betrokkenheid van burgers zijn belangrijke onderdelen waar VersnellingNL aandacht aan besteed in de dagelijkse praktijk. Als coöperatie vertrouwen we op samenwerking met verschillende soorten partners om grote stappen te zetten in  economische en sociale impact.

Met onze projecten op het gebied van energietransitie, circulaire bouweconomie en samenwerken, geven we een hoge prioriteit aan duurzaamheid en houden we rekening met de UN-SDG-doelstellingen. We zijn een open en transparante coöperatie die met de opdrachtgever meedenkt om samen de gestelde doelen sneller en beter te bereiken.

In nauwe samenwerking met de kennisinstelingen bieden wij onze expertise, ervaring en tijd aan om studenten te helpen beter aansluiting te krijgen in het werkveld met al zijn complexe componenten. Zo krijgen studenten praktische inzichten en kan de kwaliteit van het onderwijs worden verbeterd

Met de uitvoering van diverse projecten zorgen we dat een duurzame gebouwde omgeving weer een stap dichterbij komt. Daarnaast werken we in trajecten aan economische slagkracht. Dit slaat naadloos aan bij onze duurzame missie.

Met onze projecten dragen we bij aan een inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen.

We dragen bij aan de ontwikkeling van een hoogwaardige, duurzame en veerkrachtige infrastructuur om tegelijkertijd economische ontwikkeling en maatschappelijk welzijn te ondersteunen.

We werken met onze focus op circulair bouwen, energietransitie en samenwerken ook aan de bewustwording op deze thema’s voor zoveel mogelijk mensen, zodat de samenleving stukje bij beetje duurzamer en bewuster wordt. We verbinden hiervoor verschillende entiteiten met elkaar, zodat we projecten kunnen realiseren met impact.

Samenwerken met verschillende soorten bedrijven en mensen binnen de uiteenlopende projecten, maakt ons werk elke dag weer interessant en realiseren wij de gestelde doelen op een voor ons erg prettige manier.

Een paar voorbeelden:

In Overijssel hebben hebben we voor drie wijken samen met overheden, lokale uitvoeringspartijen en bewoners gewerkt aan de verschillende technieken en de financiële haalbaarheid van het aardgasvrij maken van wijken. Daarnaast werken we aan het versnellen van grootschalige opwek van duurzame energie op het gebied van wind en waterstof voor diverse gemeenten.

Door middel van marktactivering ondersteunen we MKB ondernemers in nieuwe markten, nieuwe business modellen en in verandertrajecten. Met ons subsidieloket helpen we ondernemers en overheden met het vinden, aanvragen en administreren van subsidietrajecten. 

We werken graag samen met andere gemotiveerde partijen in de regio vanuit overheden, ondernemers en onderwijs. Binnen onze trajecten zijn minimaal 2 van de drie O’s  betrokken.

Minor studenten Conscious Business zijn door VersnellingNL begeleid in het uitwerken van een circulaire visieeen groep studenten is op weg geholpen om de mogelijkheden van de nieuwe omgevingswet op het gebied van circulariteit te inventariseren; door onderwijsinstellingen worden we gevraagd om gastlessen te verzorgen op onderwerpen binnen onze focusgebieden energietransitie, Circulaire bouw en Samenwerken

Binnen Cirkelstad Deventer werken we met overheid en markt aan geen afval en geen uitval. BCorp is een instrument om de bewustwording over duurzaamheid te stimuleren en aansluitend te certificeren. We hebben organisaties begeleid om daarin de eerste stappen te zetten.