Skip to main content

Boeren voor Biobased bouwen

Van plant op het land tot biobased bouwmateriaal

In de regio de Stedendriehoek wordt door de versnellers Carmen en Eric, samen met agrariërs verwerkers, bouwers en overheden, gewerkt aan een ketensamenwerking van plant tot pand met het projectleiderschap van ‘Boeren voor Biobased Bouwen’. Als start voor dit unieke project, waarbij de teelt van vezelgewassen wordt ingezet voor het produceren van biobased bouwmaterialen, is bijna 60 hectare Hennep ingezaaid in deze regio die lokaal verwerkt gaat worden. Het project Boeren voor Biobased Bouwen is een van de regionale initiatieven die ondersteund worden door het landelijke programma Building Balance. Met kennis en netwerk, maar ook onderzoek en input voor landelijk beleid, worden in diverse regio’s nieuwe verdienmodellen ontwikkeld. Hiermee ontstaan nieuwe verdienmodellen voor agrarische sector en krijgt biobased bouwen een boost.

Duurzaam (ver)bouwen

Het landbouwgebied IJsselvallei heeft een grote maatschappelijke opgave. Door de keten van boer naar bouw te sluiten kunnen landbouwgebieden, met grote maatschappelijke opgaven, worden ingezet voor de productie van vezelgewassen. Vezelhennep is hier een goed voorbeeld van. Op een duurzame wijze kunnen hier bouwproducten  van worden gemaakt. waarmee niet alleen de uitstoot van stikstof wordt gereduceerd; deze vezelgewassen slaan ook vrijwel permanent koolstof op. Door gebruik van de hieruit vervaardigde biobased bouwmaterialen, worden gebouwen een vrijwel permanente opslag van CO2.

Bodem- en kwaliteitsverbetering door hennepteelt

In 2023 wordt ruim 60 hectare vezelhennep verbouwd op verschillende locaties in de IJsselvallei. Het gewas, dat in de maanden april en mei is gezaaid is deze zomer op diverse locaties te zien. De kracht van het telen van vezelhennep zit hem, naast het langdurig opslaan van CO2, in het natuurinclusief telen van het gewas. Vezelhennep is extensief van aard. Dat wil zeggen: het vraagt om weinig voedingsstoffen, is geschikt voor teelt op schrale en droge bodems en heeft weinig tot geen gebruik van kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen nodig. Door zijn diepe wortels, kan het veel voeding opnemen uit diepere bodemlagen. Daarmee kunnen ze bij uitstek bijdragen aan herstel van de bodem, de biodiversiteit en een verbetering van de waterkwaliteit.

Biobased isolatiematerialen

Van industriële hennep, worden diverse producten gemaakt die in de bouwmaterialenhandel en bouwmarkt te koop zijn. Deze producten bevatten geen schadelijke stoffen, waardoor er wordt bijgedragen aan een duurzame leefomgeving. Het biedt goede bescherming tegen warmte en kou en heeft uitstekende brandwerende eigenschappen. En deze producten worden gemaakt van hergroeibaar materiaal: de hennep kan elk jaar opnieuw gezaaid worden, zonder ‘op te raken’. Hiermee dragen we bij aan een gezond milieu en een duurzame toekomst.

Meer informatie: www.boerenvoorbiobasedbouwen.nl

Startbijeenkomst 31 maart 2023

Op 31 maart kwamen zo’n 60 deelnemers bij elkaar voor de startbijeenkomst van Boeren voor Biobased Bouwen. Hiermee is een eerste stap gezet op weg naar een ketensamenwerking van plant tot pand in de Regio Stedendriehoek. De bijeenkomst vond plaats in de raadszaal van gemeente Voorst. En dat was niet toevallig: het gemeentehuis heeft de grootste kalkhennepgevel van Nederland, een doorbraak op het gebied van biobased bouwen. Nadat wethouder Rosmarijn Boender iedereen welkom had geheten, gaf zij een toelichting op het ontwerp van de locatie, die past bij de duurzame ambities van Voorst. Daarnaast benadrukte ze dat brede samenwerking binnen de keten erg waardevol is en goed aansluit bij de opgave van terugdringen van de CO2-footprint van de bouw.

Klik hier voor het volledige nieuwsbericht