Skip to main content

Groengas project Bathmen

Noaber-Energie Bathmen heeft samen met de gemeente het Dorpsuitvoeringsplan opgesteld. Daarin is de doelstelling opgenomen dat ca. 40 boeren uit de omgeving de helft van het huidige gasverbruik van Bathmen lokaal gaan produceren door middel van mono-mestvergisting op eigen erf. Dat kan alleen of door samen met buren te vergisten.

Door de mestvergisters te verbinden met leidingwerk wordt een in biogas-HUB gevormd rondom Bathmen. Het biogas wordt centraal opgewaardeerd naar groengas en via het bestaande aardgasleidingnetwerk geleverd aan de inwoners van Bathmen. Fase 1 gaat met de SDE aanvraag najaar 2023 van start.

Besparen

De inwoners gaan daarnaast zelf aan de slag met de verduurzaming van hun woningen en besparen daarmee de andere helft van het aardgasverbruik. Dit is ook een samenwerking van de gemeente Deventer met Noaber-Energie waar energiecoaches en bijvoorbeeld isolatie-acties gezamenlijk worden uitgevoerd.

Circulaire landbouw

Een derde pijler is circulaire landbouw, waarbij in het kader van een GLB pilot verkend wordt hoe boeren concrete stappen kunnen zetten op het gebied van biodiversiteit, schoner water, beperken van emissies, energietransitie en circulaire landbouw.

Noaber-Energie Bathmen, een coöperatie die alle inwoners van Bathmen helpt te verduurzamen om daarmee de verdere opwarming van de aarde te stoppen, is initiator van dit gebiedsproces en brengt de kennis en verschillende belangen samen.

Versnellen

Versnellers Merlinn en Eric helpen het kernteam groengas; bestaande uit Noaber-Energie Bathmen, vertegenwoordiging van boeren en de gemeente Deventer, vanuit de projectleider- en adviseursrol. Gewerkt wordt aan het verkennen van de haalbaarheid, de businesscase, fasering, organisatiestructuur, aanvragen van subsidies enz. Daarnaast wordt veel kennis samen opgedaan door diverse werkbezoeken en het verbinden van de diverse opgaven in het gebied. Boeren en burgers helpen elkaar in Bathmen en omgeving. En onze versnellers zorgen voor snelheid in de processen!