Skip to main content

Versnellen grootschalige opwek van duurzame energie

Onder de naam Energie van Noordoost Twente bundelen de gemeenten Dinkelland, Tubbergen, Losser en Oldenzaal kennis en draagt men zorg voor een gedragen, afgestemd beleid op energie en warmte. Dit gebeurt in het kader van de opgave in de landelijke, regionale en lokale energietransitie.  Zo werken ze aan 50% duurzaam opgewekte energie van het totale verbruik in 2030 en willen ze in 2050 helemaal energieneutraal zijn.

Gebiedsparticipatie

VersnellingNL ondersteunt al enige tijd het samenwerkingsverband bij het proces van gebiedsparticipatie. Versneller Gertjan Brand levert, in de rol van gebiedsregisseur, inhoudelijke ondersteuning bij de gebiedsparticipatieprocessen en aanverwante aspecten rond de ontwikkeling van windenergie in de samenwerkende gemeenten.

Binnen de werkzaamheden horen bijvoorbeeld doelgerichte informatieve ondersteuning van inwonersinitiatieven, inbreng van expertise bij lokale duurzaamheidswerkgroepen en dorpsraden, maar ook het verbinden tussen partijen. “Mijn ervaring uit andere projecten kan ik, in nauwe samenwerking met de anderen binnen het team van Energie van Noordoost Twente, ook hier weer volop inzetten. Het inbrengen van kennis, voorbeelden en ontwikkelingen van elders blijkt zeer behulpzaam”, zegt Gertjan.  ‘Zo creëren we meer inzicht,  wat helpt bij het versnellen van initiatieven’.

Versnellen

In Oost Nederland zijn een groot aantal lokale coöperaties actief. Gertjan is samen met zo’n veertig dorpsgenoten oprichter van één van deze coöperaties. De coöperatie in Nieuwleusen ontwikkelt twee grote 4 MW-windturbines, die nog dit jaar worden gebouwd. Alle opbrengsten uit het project komen ten goede van het dorp. Als inwoner van de gemeente Dalfsen, is hij blij met deze ontwikkeling.

Zowel privé als zakelijk zet hij zich graag in rond samenwerking in duurzaamheid en energietransitie én heeft daar plezier in. Gertjan: “Met mijn ervaring, opgedaan als projectmanager duurzaamheid en/of duurzame ontwikkeling in diverse gemeenten, maar zeker ook in de rol als projectmanager Energieneutraal bij Waterschap Drents Overijsselse Delta, voel ik me als een vis in het water bij dit soort trajecten. Met al deze ervaring lever ik met enthousiasme een actieve bijdrage aan het versnellen van de ontwikkeling en participatie rond diverse grootschalige wind- en zonneprojecten.”

Heb je zelf ook een opgave rond de ontwikkeling van wind of zonne-energie, als doelstelling van de eigen organisatie of als doorvertaling van de Regionale Energie Strategie?  VersnellingNL helpt je graag verder met vraagstukken op het gebied van de energietransitie!

Nieuwsgierig? Neem contact op met Gertjan Brand, (06) 183 44 272  of via gertjan@versnellingnl.nl