Energiegemeenschappen (Local Energy Communities) helpen bij het uitvoeren van de energietransitie en betrekken inwoners, kleine bedrijven en lokale overheden bij de energievoorziening in hun eigen omgeving.

Met deze vorm wordt een middel geboden om onze energiesystemen te herstructureren en burgers in staat te stellen actief deel te nemen aan de energietransitie. Hiermee kan de burger vervolgens meer van de voordelen genieten. In het grensgebied tussen Nederland met Duitsland en België zijn diverse projecten die met de los van elkaar ontwikkeld worden en waar geen gebruik kan worden gemaakt van de kansen die juist in het grensgebied aanwezig zijn. Deelname van burgers om grens overstijgend in local energy communities te opereren is niet uitvoerbaar omdat de regelgeving hiervoor niet is afgestemd tussen de lidstaten.

Vanuit de gemeente Losser, gelegen aan de grens met Duitsland ondersteund onze versneller Merlinn de lobby richting de Europese Commissie, om grensoverstijgende energiegemeenschappen wel mogelijk te maken.