In goede onderlinge samenwerking tussen provincie Overijssel en versneller Merlinn worden diverse werksessies gehouden rondom het thema groengas en monomestvergisting in HUB-vorm. Partijen als BEON, platform Groengas, Nieuwborgennet, netbeheerders en diverse actieve gemeenten met groengas projecten, worden samengebracht in deze werksessies.

In gezamenlijkheid is een lobbydocument opgesteld waar alle partijen mee werken in de eigen lobby-contacten. De deelnemers houden elkaar via een centrale app en de werksessies op de hoogte over de voortgang van de lobby-contacten. De prioritaire boodschappen worden onderling goed afgestemd om een eenduidig geluid vanuit het werkveld te laten horen aan de beslissers zoals kamerleden, de Minister, bij EZK en RVO. Ook worden diverse thema’s die van belang zijn voor de ontwikkeling van nieuwe groengas projecten in sessies uitgediept en ervaringen onderling uitgewisseld.

Ook is de expertise van het Nederlands Centrum voor mestverwaarding  (NCM) betrokken bij de kennisopbouw rondom het thema digestaat, een restproduct van monomestvergisting. Een waardevolle samenwerking in de keten van groengas is noodzakelijk om de productie van groengas via HUB’s voor kleinere boeren toegankelijk te maken. Onze versneller Merlinn heeft hierin zowel een strategisch als ook uitvoerende rol om te verbinden én te versnellen.