Op 13 oktober werd de Smart Energy Hub (SEH) in de regio Zwolle Noord officieel geopend. Deze hub biedt bedrijven op het Hessenpoort-bedrijventerrein de mogelijkheid om efficiënter met hun energie om te gaan. Ze kunnen hun eigen energie opwekken, hun verbruik afstemmen en daarmee de belasting van het elektriciteitsnet verminderen. Naast het bevorderen van duurzaamheid op bedrijventerreinen draagt deze hub bij aan het ontlasten van het drukke elektriciteitsnet.

Realtime energiegebruik

Het project in Zwolle is een van de voorlopers in Nederland en de allereerste SEH die realtime energieverbruik en -opwekking kan meten en balanceren via een platform. Hierdoor kan er meer duurzame energie aan het net worden geleverd en worden vraag, aanbod en opslag van stroom beter op elkaar afgestemd. Om deze start mogelijk te maken, hebben de bedrijven Tiem, Axxor en Zehnder een pilot-samenwerkingsovereenkomst voor netcapaciteit met netbeheerder Enexis afgesloten.

Smart Energy Hubs

De Smart Energy Hub in regio Zwolle Noord is een van de tien pilotlocaties in Overijssel en Gelderland binnen het Smart Energy Hubs-programma. Op deze locaties wordt lokale energie op een slimme manier opgewekt, opgeslagen en gebruikt. Door samenwerkingsafspraken te maken tussen bedrijven en realtime verbruiks- en terugleveringsgegevens te meten, kan het bestaande netwerk veel efficiënter worden benut. Het initiatief voor het versnellingsprogramma Smart Energy Hubs komt van de provincies Gelderland en Overijssel, en de uitvoering is in handen van Oost NL. Voor meer informatie kun je kijken op: Living lab voor Smart Energy Hubs.

Bijdrage VersnellingNL

VersnellingNL was vanaf de initiatiefase betrokken bij deze Smart Energy Hub . Versneller Eric had hierbij de rol van projectmanager SZN en coördineert het regieteam van SZN. Daarnaast fungeert Versneller Gertjan als contactpersoon voor Waterschap WDOD, met betrekking tot de realisatie van de electrolyser bij RWZI Hessenpoort. Hij wordt daarnaast ingezet als expert binnen de actielijnen Opschalingscenario’s en Smart Layer. Mooie rollen om bij te dragen aan de realisatie van het SZN-project.