Skip to main content

Merlinn van Nieuwkuijk

Merlinn is een verbindende projectmanager met meer dan tien jaar ervaring bij de overheid. Met haar civieltechnische achtergrond en communicatieve vaardigheden is ze de verbindende schakel in projecten tussen inwoners, ondernemers en de overheid. Energietransitie en de overgang naar een circulaire samenleving zijn haar expertisegebieden. Ze bezit een flink portie doorzettingsvermogen en resultaatgerichtheid om projecten van een initiatief naar realisatie te krijgen. Grensoverschrijdende projecten en multidisciplinaire projecten met een innovatief karakter heeft ze met haar brede netwerk en strategische inzichten tot stand gebracht. In het samenbrengen van verschillende belangen ligt haar kracht.

Ervaring

Ze heeft de bestuurlijke en ambtelijke samenwerking tussen vier gemeenten in het samenwerkingsverband “Energie van Noordoost Twente” opgezet en leiding gegeven aan het intergemeentelijke team.

Ook heeft ze een coördinerende functie in Regionale Energiestrategie Twente, waarbij veertien gemeenten, provincie en het waterschap samenwerken aan de regionale bijdrage aan het klimaatakkoord. Ze is hierbij verantwoordelijk voor de monitoring van de voortgang en de innovatie vanuit de Twentse Energie Agenda. Haar bestuurlijke sensitiviteit wordt ingezet om de samenwerking vooruit te helpen.

Samen met Eric Kouters heeft ze aan de basis van gestaan van Boerengas B.V. een vernieuwende samenwerking tussen boeren en de overheid. Graag werkt ze aan projecten “van onderop” die vanuit inwoners en lokale ondernemers worden gestart en professionele ondersteuning nodig hebben. Een goed voorbeeld hiervan is momenteel haar inzet voor het oprichten van een groengasbedrijf in Bathmen samen met boeren en de lokale energie coöperatie.

De revitalisering van het bedrijventerrein Eekte Hazewinkel in Oldenzaal samen met 180 ondernemers heeft ze vanuit haar gemeentelijke rol aangestuurd. Als adviseur/projectleider vanuit Tauw en Tebodin heeft ze aan diverse grote civiel- en milieutechnische projecten gewerkt in het land.

Motivatie

In 2008 heeft Merlinn een expeditie reis gemaakt naar Antarctica en gezien wat de klimaatverandering daar voor impact heeft. Dit heeft haar gemotiveerd om te willen bijdragen aan een duurzamere samenleving.

Ze houdt in haar vrije tijd van een uitdaging, zoals het off-road hardlopen van “trails” over afstanden tot 30 km. Vol goede moed beginnen aan een flinke uitdaging, soms vallen, altijd opstaan en weer doorgaan. Ze ziet kansen en mogelijkheden voor nieuwe ontwikkelingen en heeft bijvoorbeeld de Twentse Smokkeltrail ontwikkeld (jaarlijks 800 deelnemers) en is ook een landelijk gediplomeerd trailrun-trainster. Mensen uitdagen het beste uit zichzelf te halen is haar drive. Ook heeft ze diverse bestuursfuncties vervuld in haar vrije tijd als voorzitter of penningmeester bij de atletiekvereniging.

meer Versnellers