Cirkelstad is hét platform voor koplopers in de circulaire en inclusieve bouwsector

Cirkelstad biedt een platform aan vooruitstrevende publieke en private partijen die werk maken van steden zonder afval, zonder uitval. Dat gebeurt door de materialen die vrijkomen bij het slopen, renoveren of beheren van gebouwen terug te brengen in de kringloop. De materialen worden vervolgens toegepast in nieuwe producten met een gelijkwaardige toepassing. Geen afval dus. Het werk wordt daarnaast verricht met de mensen uit de stad. Zij komen met inspiratie over hoe zij willen wonen, nemen initiatief tot wijkactiviteiten of worden uitgenodigd voor leer-, of werkplekken bij de betrokken partijen. Geen uitvallers dus.

VersnellingNL is ‘spinner’ van twee Cirkelsteden: Deventer en Apeldoorn. Als partner van Cirkelstad  maak je actief deel uit van een groep van regionale koplopers. Partners zijn afkomstig uit alle geledingen van de bouw, zoals woningbouwcorporaties, afvalverwerkers, architecten, ondernemers, overheden, kennisinstellingen, vastgoedbeheerders, etc. Ook onderwijsinstellingen en vertegenwoordigers van ‘talenten uit de wijk’ zijn als partners vertegenwoordigd.

Wil jij je aansluiten als partner in Deventer of Apeldoorn? Neem dan contact op met Versneller Eric Kouters via eric@versnelllingnl.nl. Eric en Carmen zijn samen de ‘Spinners’ in Deventer en Apeldoorn en zorgen dat de partners hier als circulaire koplopers  een podium krijgen, verbinding kunnen zoeken om kennis te delen en natuurlijk goed zichtbaar zijn! Hier kun je over alle partners en vrienden van Cirkelstad in heel Nederland lezen.

Meer informatie over deelname vind je op onze aparte pagina

Cirkelstad Deventer en Apeldoorn