Vanuit het klimaatakkoord ontstaan er op gemeentelijke niveau ontwikkelingen, die een grote impact hebben op de energie-infra. De productie van hernieuwbare energie, in het kader van de Regionale Energie Strategieën, heeft netverzwaringen tot gevolg. Daarnaast leiden de vele all-electric oplossingen die vanuit de Transitie Visie Warmte worden aangedragen tot verdergaande elektrificatie, maar ook de uitrol van een laadinfrastructuur voor elektrische personenauto’s vanuit de Nationale Agenda Laadinfrastructuur is hierbij een factor.

Concreet betekent dit dat ‘de straten’ in de gemeente opengebroken moeten worden. De gemeente en netbeheerders moeten, aan de hand van periodiek ververste informatie, duidelijke procesafspraken kunnen maken over toekomstige werkzaamheden, ruimtebeslag etc. Om te voorkomen dat toekomstige werkzaamheden aan het infranetwerk onnodig vertraagd worden of onvoorzien tot ruimtebeslag leiden is VersnellingNL gevraagd om inzicht te creëren op alle facetten en een coördinerende rol te vervullen in het stroomlijnen en versnellen van de processen.

Dynamische kaart

De opdracht wordt uitgevoerd  door versneller Gertjan Brand. “Ik werk in samenwerking met gemeente en netbeheerder procesafspraken uit die leiden tot een dynamische, periodiek up te daten kaart die zowel medewerkers van de gemeente als de netbeheerder antwoord geeft op zaken als de locatie en planning van initiatieven van grootverbruikers m.b.t. teruglevering of uitbreiding van de vraag. Maar ook aspecten rond het ruimtebeslag ervan en met name de ruimte die de netbeheerder nodig hebben van de gemeente om deze ontwikkelingen te kunnen realiseren. Inclusief toekomstig verdere te verwachten ruimtebeslag. Hiermee ontstaat goed inzicht in de vanuit de gemeente hiervoor beschikbare ruimte.“

Beheersbaar

Met de kaart en bijbehorende aanpak met procesafspraken wordt het hele traject goed beheersbaar en is er vroegtijdig duidelijkheid over wederzijdse ontwikkelingen en procedures. Hierdoor kunnen afspraken beter nagekomen worden en worden faalkosten voorkomen. Dat is zowel fijn voor de opdrachtgevers als de bewoners! Gertjan: “We creëren één aanspreekpunt bij gemeente waar men terecht kan voor vragen op het gebied van planologie en vergunningen. Zo kan de gemeente de mogelijkheden van plaatsing- & realisatieplannen goed in beeld te brengen en vroegtijdig problemen signaleren.”

Afstemming

Om het hele proces goed in gang te zetten is het van cruciaal belang dat er afstemming is met alle stakeholders binnen het proces. Het plan, de procesafspraken en de kaart geven daarbij duidelijkheid en structuur voor alle partijen.

Heb je ook behoefte aan versnelling? Neem dan contact op met Gertjan Brand, (06) 183 44 272