Gemeente Staphorst heeft de ambitie om in 2030 minimaal 49% van de energie uit hernieuwbare lokale bronnen te winnen. Dit is uitdagende ambitie, waarbij VersnellingNL een van de samenwerkingspartijen is om aan deze doelstelling te werken. Vanuit onze ruime, landelijke expertise op het gebied van wijkaanpakken, kregen we de opdracht om een plan te maken voor het aardgasvrij maken van een 70-er jaren wijk in deze gemeente. 

Inventarisatie

De insteek is om woningeigenaren te interesseren om hun woning te verduurzamen én gelijktijdig installateurs en bouwbedrijven te helpen om met een aantrekkelijk duurzaamheidsaanbod  te komen. Vanuit de opgedane ervaring, met regionale trajecten voor provincie Overijssel en landelijke aanpakken in opdracht van RVO, is er allereerst contact gezocht met diverse stakeholders in het gebied. Hierin is de behoefte, de reeds bestaande instrumenten en de bereidheid gepolst. Deze ervaringen zijn gedeeld met de opdrachtgever, waarbij we tot het advies kwamen om het concept breder te trekken dan één wijk.  

Efficiëntie door verbinden

De gemeente was erg enthousiast over het herziene voorstel, waarbij het verbinden met andere initiatieven voorwaarde was om het proces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Zo kijken we nu naar een pakket van no-regret maatregelen die niet alleen in op een plek aangeboden kunnen worden, maar waar de hele gemeente gebruik van kan maken. Net zo gevarieerd als het aantal type woningen. Hiermee hoeven we het wiel niet meermaals uit te vinden, dat is wel zo slim. Duurzame koplopers kunnen als ambassadeur optreden en zo anderen vertellen waarom verduurzamen belangrijk is. Door de diversiteit in aanbod, kan voor elk type huis en budget, de beste optie gekozen worden.  

Duurzaam proces

Aanjagen is niet alleen mensen interesseren, maar juist een beweging in gang te zetten die ook na onze rol door blijft gaan. Op deze manier creëer je een doorlopend duurzaam proces, dat vraag en aanbod bij elkaar brengt. Dit doen wij in onze unieke 4V- aanpak. Met deze aanpak maken wij de stap van Visie, Verbinding, verankering naar blijvende Versnelling. Ons doel is om onszelf weer overbodig te maken!  

Ook interesse om duurzame oplossingen met ons te versnellen? Neem gerust contact met ons op via info@versnellingnl.nl of bel Stendert op 06 15906432