Het klimaat verandert. Om dat te stoppen, moet er de komende jaren veel veranderen. Oók in de woningbouw. En daar komen twee grote maatschappelijke vraagstukken samen. Want hoe zorg je voor duurzame woningen zonder dat de betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen onder druk komt te staan? Vanaf 2018 werkte een Europees consortium, bestaande uit bedrijven, woningcorporaties, kennisinstellingen, brancheorganisaties en lokale overheden onder de naam INDU-ZERO aan de ontwikkeling van een blueprint voor een renovatiefabriek. In zo’n fabriek kunnen op grote schaal renovatiepakketten voor bestaande woningen worden geproduceerd. Deze hightech fabriek moet per jaar voor 15.000 woningen renovatiepakketten produceren. En dat voor de helft van het geld dat zo’n renovatiepakket nu kost!

De pakketten bevatten verschillende onderdelen die nodig zijn om huizen te verduurzamen. Zoals bijvoorbeeld isolatiemateriaal voor gevels en daken, warmtepompen, zonnepanelen, energie-omvormers en ventilatiesystemen. We willen de onderdelen zoveel mogelijk circulair en biologisch samenstellen. En het totaalpakket aan maatregelen willen we voor de helft van de huidige prijs aan kunnen bieden. Deze woningen gebruiken dan op jaarbasis geen energie. Ze zijn nul-op-de-meter. Hiermee is een belangrijke volgende stap gezet in het opschalen van renovaties in Europa.

Versnellen door aanjagen

Om alle resultaten ook tastbaar te maken is er een INDU-ZERO showcase ingericht. Versneller Carmen Oude Wesselink kreeg vanuit Provincie Overijssel de opdracht om hier invulling aan te geven. Carmen: “De opdracht omvatte zowel de inrichting als de communicatie voor en in de showcase. Een enorm leuke, maar ook uitdagende opdracht! Want: hoe laat je zien hoe zo’n renovatiepakket er precies uitziet, hoe comfortabel een woning met de INDU-ZERO oplossing eigenlijk is en waarom dit dé oplossing biedt bij het versnellen van de verduurzamingsopgave. Daarnaast wilde ik de inrichting zo circulair mogelijk uitvoeren. Dus niet simpelweg alles nieuw bestellen maar eerst kijken wat er tweedehands nog bruikbaar was. Een enorm intensief proces, maar met de goede samenwerking met Het Goed in Enschede is dit bijzonder goed geslaagd!”

Tastbaar maken

De Nederlandse partners van het consortium wilden het resultaat van INDU-ZERO écht laten zien. Partner Woningcorporatie Domijn liet hiervoor drie huurwoningen het innovatieve renovatiepakket als ‘jas’ aantrekken. “Het uitvoeren van zo’n innovatief concept was nog wel een uitdaging. Op papier was alles tot in het detail uitgewerkt, maar de praktijk is vaak toch niet wat anders. Zoals ook hier. Door de goede samenwerking tussen alle partners staat er nu een uniek vooruitstrevend project. In twee van de drie wonen huurders, de hoekwoning is door mij dus als showcase ingericht,” vervolgt Carmen.

 <=Video plaatsen van de renovatiepakketten

Opening

Gedeputeerde Tijs de Bree van Provincie Overijssel en wethouder Jeroen Diepemaat van gemeente Enschede waren bij de opening van deze showcase. Zij lieten zich door de aanwezige projectpartners informeren over de innovatieve oplossingen die de renovatiepakketten bieden. Deze informatie wordt meegenomen in de overleggen die zijn zowel regionaal, landelijk maar ook in Europees verband voeren.

Samen waren ze dezelfde mening toegedaan: ‘Deze showcase is zeker de moeite waard om breed ingezet te worden voor het aanjagen van de industrialisatie van renovaties. We gaan stakeholders uitnodigen om de showcase ook te bezoeken.”

 

Storytelling als aanjager

Carmen: “De woning is zo ingericht dat de bezoeker mee wordt genomen in het verhaal. We laten zien waarom we het doen, wat er nu al kan, maar tonen ook producten die in ont- of doorontwikkeling zijn. Woningcorporaties, ontwikkelaars, beleggers en smart-industry bedrijven, die interesse hebben om ook echt stappen te gaan zetten in de verduurzaming, zijn de primaire doelgroep voor de showcase. Daarnaast zijn partijen, die willen investeren in een fabriek, of die de geïndustrialiseerde en integrale aanpak van woningverduurzaming verder willen brengen, ook van harte welkom.”

De showcase staat, nu aanjagen

Met de opening van de showcase INDU-ZERO werd de opdracht van de inrichting voor provincie Overijssel afgerond. Voor het aanjagen van de rondleidingen en het uitvoeren va de communicatie kreeg Carmen een nieuwe opdracht bij woningcorporatie Domijn. Tot medio 2023 zal zij de coördinatie en het beheer van de showcasewoning én de communicatie hiervoor voor Domijn uitvoeren. Carmen: “De fantastische samenwerking die ik tijdens de inrichting had met alle partners heeft geleidt tot een mooi vervolg. Domijn is een vooruitstrevende corporatie waarmee ik al een groot aantal projecten heb uitgevoerd. Mijn specialiteiten (innovatie, energietransitie, circulair en samenwerken) komen hier volop aan bod. Met deze thema’s, en een een mooie club van gedreven mensen, ben ik inmiddels met veel enthousiasme aan de slag bij Domijn!”