Versnellen door aanjagen

Vanaf 2018 werkte een Europees consortium, bestaande uit bedrijven, woningcorporaties, kennisinstellingen, brancheorganisaties en lokale overheden onder de naam INDU-ZERO aan de ontwikkeling van een blueprint voor een renovatiefabriek. In zo’n fabriek kunnen op grote schaal renovatiepakketten voor bestaande woningen worden geproduceerd. Deze hightech fabriek moet per jaar voor 15.000 woningen renovatiepakketten produceren. En dat voor de helft van het geld dat zo’n renovatiepakket nu kost!

Showcase

Om alle resultaten uit het project tastbaar te maken is er een INDU-ZERO showcase ingericht. Versneller Carmen Oude Wesselink kreeg vanuit Provincie Overijssel de opdracht om hier invulling aan te geven. Carmen: “De opdracht omvatte zowel de inrichting als de communicatie voor en in de showcase. Een enorm leuke, maar ook uitdagende opdracht! Want: hoe laat je zien hoe zo’n renovatiepakket er precies uitziet, hoe comfortabel een woning met de INDU-ZERO oplossing eigenlijk is en waarom dit dé oplossing is voor het versnellen van de verduurzamingsopgave. Daarnaast wilde ik de inrichting zo circulair mogelijk uitvoeren. Daarvoor heb ik vele malen in tweedehandswinkels gekeken wat ik hier kon kopen. Een enorm intensief proces, maar door de goede samenwerking met kringloopwinkel ‘Het Goed’ in Enschede is dit bijzonder goed geslaagd!”

Tastbaar maken

De Nederlandse partners van het consortium wilden het resultaat van INDU-ZERO écht laten zien. Partner Woningcorporatie Domijn liet hiervoor drie huurwoningen het innovatieve renovatiepakket als ‘jas’ aantrekken. Carmen: “Het uitvoeren van zo’n innovatief concept was een behoorlijke uitdaging. Op papier is alles tot in het detail uitgewerkt, maar de praktijk is toch wat weerbarstiger. Door de goede samenwerking tussen alle partners staat er nu wel een uniek vooruitstrevend project dat kan worden bezichtigd. In twee van de drie wonen huurders, de hoekwoning is door mij als showcase ingericht.”