Voor het verduurzamen van het landelijk gebied worden biogas en groengas steeds meer als kansrijke optie gezien. Versneller Eric Kouters is projectmanager van het Biogasnetwerk Noordoost Twente. Hij begeleidt de partijen Cogas, de 4 NOT-gemeenten, Energiefonds Overijssel en de gezamenlijke boeren van Coöperatie IJskoud in het proces om tot een biogasnetwerk te komen binnen Noordoost Twente.

In Noordoost Twente zie je dat de belangen van vier verschillende stakeholders met elkaar in balans moeten worden gebracht. Dan helpt het als je hier een onafhankelijke projectleider de leiding laat nemen. Eric heeft overzicht over het hele speelveld en werkt vol enthousiasme aan het biogasnetwerk. “Ik heb voldoende zicht op de materie, op de verschillende belangen en op het einddoel. De stakeholders breng ik met elkaar in verbinding en help het proces van samenwerken in een gezamenlijke entiteit Boerengas BV te versnellen”, zegt Eric.

Meerdere voordelen

Op meer plekken worden de voordelen van monomestvergisting en de productie van biogas en groen gas gezien. Ter vervanging van aardgas, maar ook in de kringlooplandbouw, vanwege de forse beperking van emissies van stikstof en methaan én de beperking van het gebruik van kunstmest. “Toen men in Staphorst hoorde over mijn rol voor het aanjagen van biogas en groen gas in Noordoost Twente, werd ik gevraagd om het onderzoek van de mogelijkheden hiervan binnen de gemeente Staphorst op gang te brengen. ”

Lessons learned

Om tot een rendabel businessmodel te komen is voor 16 boerenbedrijven SDE-subsidie aangevraagd.  Eric: “Het was nog best een hele klus om al het papierwerk goed en op tijd aan te kunnen leveren. Hierbij is een goede samenwerking van essentieel belang. Het werd beloond met toekenning. Dit maakt dat we kunnen versnellen en de entiteit Boerengas bv binnenkort operationeel kan zijn. Dan houdt mijn rol in Noord-Oost Deurningen op en kan men zelfstandig verder.” Geheel in lijn met de 4V-aanpak van VersnellingNL: visie, verbinding, verankering en versnelling!