Skip to main content
NieuwsProject

Biogasnetwerk  Noordoost Twente

By maart 28, 2022april 19th, 2022No Comments

Voor het verduurzamen van het landelijk gebied worden biogas en groen gas steeds meer als kansrijke optie gezien. Versneller Eric Kouters is projectmanager van het Biogasnetwerk Noordoost Twente. Hij begeleidt de partijen Cogas, de 4 NOT-gemeenten, Energiefonds Overijssel en de gezamenlijke boeren van Coöperatie IJskoud in het proces om tot een biogasnetwerk te komen binnen Noordoost Twente. 

Praktijk

Ook landelijk is hier de nodige aandacht voor. De RES Twente ontving het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat tijdens een werkbezoek waarbij de thema’s biogas en een regionaal warmtenet om gebouwen in Twente aardgasvrij te maken centraal stonden. Eric was hier samen met Erik Kuiper namens de boeren van Coöperatie IJskoud en Erik Romp vanuit netbeheerder Cogas bij aanwezig. Zij kregen de gelegenheid om de mooie ontwikkelingen van het Biogasnetwerk Noordoost Twente toe te lichten en in de praktijk te laten zien bij Erve Kuiper in Noord-Deurningen

Meerdere voordelen

De ambtenaren van EZK hebben met eigen ogen gezien welke voordelen monomestvergisting en de productie van biogas en groen gas hebben. Zowel in de energietransitie, ter vervanging van aardgas, als in de kringlooplandbouw vanwege de forse beperking van emissies van stikstof en methaan én de beperking van het gebruik van kunstmest.

Nieuwe energie

Een geslaagd werkbezoek waarbij diverse stakeholders vanuit zowel de Twentse gemeenten, alsook leden van Nieuwe Energie Overijssel en het landelijk netwerk aanwezig waren om het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat te laten zien dat alle nieuwe energie nodig is om de ambitie van de RES Twente te verzilveren.

Author Versnelling NL

More posts by Versnelling NL