Skip to main content
NieuwsProject

Innovatiehuis Toekomstbestendig Bouwen inspireert om de lat hoger te leggen

By februari 7, 2024No Comments

Hoe zorgen we voor voldoende, betaalbare en duurzame woningen? Dat is een grote uitdaging, die om slimme oplossingen vraagt. In het Innovatiehuis in Enschede heeft onze versneller Carmen , in opdracht van de Provincie Overijssel, Woningcorporatie Domijn en gemeente Enschede, de beste voorbeelden op het gebied van toekomstbestendig bouwen en renoveren bij elkaar gebracht van met name Overijsselse opdrachtgevers en -nemers. Een inspirerende omgeving dus, met als doel het interactief delen van kennis tussen iedereen die met bouw te maken heeft. Het Innovatiehuis is op 7 februari officieel geopend in aanwezigheid van Liesbeth Grijsen (gedeputeerde provincie Overijssel), Wilma van Ingen (directeur-bestuurder woningcorporatie Domijn en voorzitter WoON Twente). 

Samenwerking

Het Innovatiehuis Toekomstbestendig Bouwen is een initiatief van de Provincie Overijssel, Woningcorporatie Domijn en gemeente Enschede. Wilma van Ingen, directeur-bestuurder van Domijn en voorzitter van WoON Twente is ervan overtuigd dat samenwerking noodzakelijk is. “De ambities in de Woondeals en de Nationale Prestatieafspraken zijn stevig. De corporaties zijn een belangrijke kartrekker in verduurzaming. Die rol vullen we in door te innoveren en pionieren. Maar vooral door samenwerking aan te gaan met corporaties onderling, de bouwsector, kennisinstituten en de overheid. Gelukkig zit samenwerking diepgeworteld in het Twentse DNA en ook in de Twentse corporatiesector. Het Innovatiehuis Toekomstbestendig Bouwen is een plek waar dit alles samenkomt.”  

Interactief kennisdelen  


In het Innovatiehuis kunnen bezoekers allerlei voorbeelden zien van innovatieve, duurzame bouwoplossingen, zowel voor renovatie als voor nieuwbouw. Ook kunnen zij kennismaken met diverse materialen die bijdragen aan duurzaam bouwen. Betrokkenen kunnen elkaar op verschillende manieren inspireren. Op de agenda staan bijvoorbeeld open dagen voor professionals die werken aan de renovatie- en bouwopgave van de toekomst. De woning start met een 30-tal voorbeelden, maar is flexibel ingericht, zodat ook toekomstige projecten kunnen worden toegevoegd. Hiermee blijft het aanbod actueel en inspirerend.  

Verduurzamingsopgave

De woning zelf is, in het kader van het internationale verduurzamingsproject INDU-ZERO, in 2021 voorzien van een bijzonder duurzame schil en meerdere innovatieve oplossingen en diende drie jaar als showcase voor verduurzaming. Gedeputeerde Liesbeth Grijsen: “Een ideale plek dus, om professionals samen te brengen en kennis te delen over de mogelijkheden van toekomstbestendig bouwen. Het Innovatiehuis moet samenbrengen en inspireren. Samen kunnen we, in brede samenwerking met verschillende expertises, grote stappen voorwaarts maken, op weg naar een duurzame leefomgeving. In Overijssel gaan we tot 2030 42.300 nieuwe woningen realiseren. Innovatieve en duurzame oplossingen gaan ons daarbij helpen.”  

 

Wethouder Jeroen Diepemaat van de gemeente Enschede ziet het innovatiehuis als een belangrijk middel om de bouwbranche bij elkaar te brengen: “We hebben als gemeente grote opgaven als het gaat om het verduurzamen van woningen. Innovaties en samenwerking zijn hierbij essentieel. We willen mensen inspireren en motiveren om samen met ons, de corporaties en provincie deze grootschalige verduurzamingsopgave op gang te brengen. Middels gebiedsgerichte aanpakken en renovatiepakketten willen we grote groepen woningen geïndustrialiseerd kunnen verduurzamen. In Twente zijn we klaar om een koplopersrol op ons te nemen. Daarom zetten we onze inspanningen voort om het Rijk te motiveren hier financiële middelen tegenover te stellen.” 

Opening 


Het Innovatiehuis is op 7 februari officieel geopend. Liesbeth Grijsen, Wilma van Ingen en Jeroen Diepemaat werden als eerste rondgeleid, samen met meerdere partners vanuit bouwbedrijven en opdrachtgevers die op dit moment met hun duurzame toepassingen in de showcasewoning te zien zijn. Vanaf medio maart worden er diverse rondleidingen georganiseerd door de samenwerkende partners. Daarnaast kunnen professionals zich inschrijven voor de open dagen die gepland staan in april. Voor verdere vragen over de rondleidingen kunnen professionals contact opnemen met onze versneller Carmen Oude Wesselink via c.oudewesselink@domijn.nl. 

Author Versnelling NL

More posts by Versnelling NL