Skip to main content
Cirkelstad DeventerNieuws

In Deventer wordt circulair denken naar de praktijk gebracht

By mei 25, 2021No Comments

Circulariteit is een breed begrip en is niet meer weg te denken in de bouw. Het levert echter ook nog vele vragen op. Wat betekent circulair bouwen en hoe geef je dit handen en voeten? Hoe stel je juiste circulaire uitvraag aan de markt en hoe maak je circulariteit meetbaar? Met de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie is hiervoor een basis gelegd. Maar praktijk en theorie liggen lang niet altijd op één lijn. Binnen Cirkelstad Deventer werken koplopers in de praktijk samen door van elkaar te leren en stappen te zetten die kunnen worden opgeschaald.

Samenwerken is belangrijk om circulariteit in de praktijk ook echt te kunnen gaan doen. We hebben mensen nodig die de transitieagenda in de praktijk gaan brengen en die anderen inspireren om ook de stap te gaan maken. Cirkelstad Deventer jaagt de circulaire ambities van Deventer en omstreken nu een klein jaar aan.

De spinners Eric Kouters en Carmen Oude Wesselink organiseren samen de kennis én het netwerk, om aan de ambities ook een gezicht te geven. “Cirkelstad bundelt krachten op lokaal terrein en verbindt die met ervaringen in het hele land. Op korte termijn kun je heel veel leren door te delen en gebruik te maken van ervaring die door anderen al is opgedaan. Op lange termijn kun je veranderen door te vermenigvuldigen,” zegt Eric. ” De kracht van het collectief, zowel lokaal met opdrachtgevers en opdrachtnemers, als landelijk met verschillende ervaringen en initiatieven van anderen, is de kracht van Cirkelstad!”

Waarde toevoegen

De thema’s die op het programma staan, komen uit de gesprekken die zijn gevoerd met diverse partijen. “In het najaar zijn we gestart met een verkenning van koplopers en thema’s hier in de regio,” vertelt Carmen. “Als je waarde wilt toevoegen, moet je ook de wensen van het netwerk kennen. We hebben daarom aan de markt gevraagd waar de behoefte lag om gezamenlijk kennis op te delen en circulariteit in de praktijk te brengen. Onze ‘Community of Practice’ bijeenkomsten laden we met deze thema’s en sprekers vanuit de praktijk. Hiermee zorgen we dat de vraag en het aanbod ook goed op elkaar aansluiten. Én de eerste waardevolle verbindingen zijn al gelegd, dat is ook waar we het ook voor doen!”

Ambitie

In Deventer wordt de ambitie voor circulair bouwen goed zichtbaar met de eisen voor de invulling van het A1 Bedrijvenpark Oost. “De gemeente heeft haar circulaire ambitie voor dit nieuwe bedrijvenpark recent geformuleerd.  Cirkelstad Deventer heeft hierna snel en effectief een marktconsultatie uit mogen voeren om die ambitie te toetsen aan de haalbaarheid in de praktijk,” zegt Eric. “In ben ervan overtuigd dat door het bundelen van vraag en aanbod, zowel in materialen als in samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers, de kwaliteit van een oplossing beter wordt. Durf je kwetsbaar op te stellen: niemand heeft alle antwoorden, er is geen goed of fout, het kan alleen maar beter, we zijn samen op zoek naar oplossingen. Het opvallende resultaat van de martkconsultatie was dat de koplopers vinden dat de lat van circulaire ambitie best wat hoger mag worden gelegd”

Kansen benutten

De hele nieuwbouw-, renovatie-, herbestemming en verduurzamingsopgave, zowel in woningen als in bedrijfsgebouwen biedt in Deventer kansen. Deventer is een stad in beweging, met een grote aantrekkingskracht op de omgeving. Niet alleen de ontwikkeling van het nieuwe A1 bedrijvenpark West is een kans om circulariteit in de praktijk te brengen. Ook de nieuwe woningbouwlocaties, zoals Tuinen van Zandweerd en het herontwikkeling van het Roto Smeets terrein bieden kansen, de revitalisatie van bedrijventerreinen en de verduurzaming van het sociale woningbestand. Circulair bouwen betekent anders denken; niet meer voor de weg van de minste weerstand gaan, maar eerst nadenken wat we met bestaande materialen kunnen en dan pas doen. Eric: “Het betekent voor mij ook denken in waarde, voor de lange termijn, voor de planeet, voor onze kinderen en niet voor het korte termijn gewin. Circulair bouwen vergt een omslag in denken: eigenlijk is het een hele grote veranderopgave.”

Circulaire waardeketen

Cirkelstad Deventer is blij met de positieve reacties vanuit de markt. Het aantal partners dat zich aansluit bij het netwerk en kennis wil delen groeit gestaag door. “Afgelopen week mochten we bij onze ‘CoP Ketentransitie en ketensamenwerking’ weer een mooie groep van bijna 40 deelnemers verwelkomen en hebben we 4 nieuwe partners gepresenteerd,” zegt Carmen. “We hebben in de sessie laten zien hoe je met ketensamenwerking tot duurzame oplossingen kunt komen. Vanuit drie verschillende gezichtspunten namen de sprekers ons mee in hun wijze van aanpak en samenwerking. Dat is echt leren vanuit de praktijk en maakt verbinden mogelijk. Nog tijdens de bijeenkomst waren er al bedrijven die afspraken maakten om samen verder te praten, hoe mooi is dat!” Een businesscase voor een circulaire waardeketen kent veel dimensies. “Ik geloof erg in ketentransformatie en ketensamenwerking. Ik ben ervan overtuigd dat je samen én op basis van gelijkwaardigheid meer bereikt dan elk apart of in een hiërarchische verhouding tot elkaar,” vult Eric hierbij aan.

Meedoen?

Cirkelstad Deventer is er zowel voor bedrijven en organisaties die in Deventer gevestigd zijn, als voor bedrijven die hier werken. Onder het motto ‘Samen kun je meer bereiken dan elk alleen’, werkt Cirkelstad Deventer graag samen met andere Cirkelsteden in de omgeving en hun partners.

Ook partner worden bij Cirkelstad Deventer? Neemt contact op met Eric Kouters, eric@versnellingnl.nl, of Carmen Oude Wesselink, carmen@versnellingnl.nl

Author Versnelling NL

More posts by Versnelling NL