Skip to main content
Expeditie Wijkaanpak EnergietransitieNieuws

Duurzaam Gebouwd start Expeditie Wijkaanpak Energietransitie in samenwerking met VersnellingNL

By november 20, 2021No Comments

OPROEP: Duurzaam Gebouwd en Versnelling NL zoeken gemeenten waarbij we ontwikkelteams kunnen inzetten. Ben jij of ken jij de gemeente die wij zoeken?

Welke partijen gaan ook mee op reis naar een succesvolle energietransitie in woonwijken? In de nieuwe Duurzaam Gebouwd Expeditie Wijkaanpak Energietransitie plaveien Duurzaam Gebouwd en coöperatie VersnellingNL de weg voor de komende wijkuitvoeringsplannen. Ontdek ook hoe de succesvolle Ontwikkelteams actieve betrokkenheid van alle partijen realiseren.

In de DG Expeditie Wijkaanpak Energietransitie staan drie gemeenten centraal, met in hun kielzog betrokken partijen als bewoners, woningcorporaties, aannemers en installateurs. Na een inleidende informatiebijeenkomst over het programma van de expeditie, komen in een reeks van fysieke en lokale bijeenkomsten de verschillende partijen samen.

In de expeditie gaat in elk van de drie gemeenten een speciaal Ontwikkelteam aan de slag. Dit omvat een programma dat coöperatie VersnellingNL met succes toepaste in drie wijken van verschillende schaalgrootte in de gemeenten Zwolle, Olst-Wijhe en Wierden (allen in de provincie Overijssel).

Elke gemeente in Nederland levert dit jaar een lokale Transitievisie Warmte op, waarna Ontwikkelteams een sleutelrol gaan vervullen bij het uitrollen van de wijkuitvoeringsplannen. In zo’n Ontwikkelteam werken lokale bedrijven, bewoners en de gemeente onder leiding van Versnellers aan haalbare cases voor het verduurzamen van woningen. De Versnellers slaan de bruggen tussen de diverse stake holders, waarbij bewonersparticipatie, technische realiseerbaarheid en een haalbare businesscase centraal staan.

Bedrijven

De uitvoerende bedrijven dienen te beschikken over een goede kennis en ervaring op dit terrein. Stap voor stap verkennen alle betrokken partijen de wijk, het woningbestand, scenario’s, verduurzamingsmaatregelen, de businesscase en de vervolgstappen. Een speciale rekentool maakt daarbij de scenario’s beter inzichtelijk en biedt output voor het opstellen en concretiseren van een wijkuitvoeringsplan.

Uitnodiging

VersnellingNL gaat dit najaar samen met Duurzaam Gebouwd opnieuw met drie gemeenten Ontwikkelteams inzetten. Geïnteresseerde partijen, zoals woningcorporaties, aannemers en installateurs worden nadrukkelijk uitgenodigd om deel te nemen aan de nieuwe DG Expeditie Wijkaanpak Energietransitie.

Start expeditie: december 2021

Na een eerste (online) informatiebijeenkomst volgt een (fysieke) kick-off en vervolgens verschillende themabijeenkomsten (afwisselend plenair en lokaal / fysiek en online). In een gezamenlijke slotbijeenkomst volgt de terugkoppeling per gemeente.

Ben je enthousiast en wil je meer informatie rondom deze expeditiereeks ontvangen? In onze brochure vind je meer informatie

Download brochure

Of bel of mail direct via onderstaande contactgegevens, we gaan graag met jou op reis!

Eric Kouters: eric@versnellingnl.nl (06-3022 7685, VersnellingNL)
Gertjan Brand: gertjan@versnellingnl.nl (06-1834 4272, VersnellingNL)
Jody Andernach: andernach@duurzaamgebouwd.nl (06-1585 2805, Duurzaam Gebouwd)

Author Versnelling NL

More posts by Versnelling NL