Skip to main content

Ontwikkelteams

Wijkaanpak Energietransitie

Hoe organiseer je betrokkenheid van bewoners, lokale aannemers én installateurs bij het verduurzamen van woningen naar een (aardgasvrij) dorp of wijk? VersnellingNL mocht dit proces reeds voor meerdere gemeenten in de praktijk brengen en heeft hiermee een beproefde aanpak ontwikkeld.

Haalbare businesscases

In een Ontwikkelteam werken lokale bedrijven en bewoners samen met de gemeente onder leiding van onze Versnellers aan haalbare businesscases voor het verduurzamen van woningen. Hierbij spelen bewonersparticipatie, technische haalbaarheid en de bussinescase een rol. De opbrengst van de inzet van een Ontwikkelteam levert in de praktijk zeer bruikbare input die tevens bij het opstellen en concretiseren van een Wijkuitvoeringsplan (WUP)kan worden gebruikt in het kader van de warmtransitievisie.

Op-maat-aanpak in samenwerking met stakeholders

VersnellingNL biedt een ‘op-maat-aanpak’, waarbij aan de hand van de vier V’s wordt gewerkt aan  een wijkaanpak voor aardgasvrij. Hiermee zorgen we dat de verduurzaming sneller, beter en met een gedragen aanpak uitgevoerd kan worden. Vanuit onze opgedane ervaring met ontwikkelteams weten we de voordelen van diverse samenwerkingsvormen waaruit kennis is opgedaan met verrassende uitkomsten.

Wil jij ook gebruik maken van de reeds opgedane kennis uit eerdere trajecten, de rekentool uitproberen om de voor jou beste keuze te kunnen maken en de versnelling nu starten? De Versnellers Eric Kouters en Gertjan Brand nemen graag de tijd om je meer te vertellen over de aanpak. Wij helpen ook jouw gemeente te versnellen naar aardgasvrij, door samen met bewoners en bedrijven de zoektocht naar kansrijke verduurzamingsopties voor bestaande woningen aan te gaan.

Wesepe en Wierden-Oost

De gemeente, bedrijven, lokale duurzame initiatieven én de bewoners hebben we aan het woord gelaten over onze aanpak. Met deze video laten we de samenwerkingspartners vertellen vanuit de praktijk wat onze aanpak voor hun heeft opgeleverd!

Ook enthousiast geworden?

Neem voor een oriënterend gesprek of het ontvangen van de presentatie ‘Ontwikkelteams Wijkaanpak Energietransitie’ contact op met Eric Kouters, eric@versnellingnl.nl of Gertjan Brand, gertjan@versnellingnl.nl.