Skip to main content

VersnellingNL luistert naar de vraag, analyseert de uitdagingen en versnelt creatief en doelgericht. Wij organiseren, inspireren, begeleiden en realiseren de doelstelling. Dit doen wij door middel van een unieke Versnellingsaanpak gebaseerd op 4 V’s. 

 

In 4 stappen beantwoorden wij het vraagstuk en maken wij onszelf weer overbodig.  

Visie

Als eerste stap is het belangrijk om te bepalen wat het vraagstuk en het doel is. Hierbij kijken wij graag samen hoe het speelveld eruitziet. Naar aanleiding hiervan maken wij een ‘foto’ van de nulsituatie, waarin het speelveld en het vraagstuk worden beschreven. Wij analyseren de route en vertalen dit naar een concreet uitgewerkte en gedragen visie.

Verbinding

VersnellingNL gelooft in de kracht van verbinding. Vanuit de visie, die in samenspraak is opgesteld, leggen wij actief de verbinding met relevante partijen om jouw plannen te realiseren. Wij zorgen voor een gedragen en constructieve verbinding, zowel intern (collega’s, afdelingen, medewerkers etc.) als ook extern (o.a. organisaties, bedrijven, leveranciers, kennisdragers etc.).

Verankering

De volgende stap is de praktische doorvertaling van de visie naar een gedragen aanpak. Wij geloven niet alleen in mooie plannen, onze kracht is juist het realiseren ervan. Van praten naar samen doen! Met de versnellingsaanpak krijg je concrete praktische handvatten om de plannen te realiseren. Daarbij zorgt VersnellingNL voor draagvlak binnen de organisatie en bij uw externe samenwerkingspartners.

Versnelling!

Als alle relevante partijen inhoudelijk betrokken en gemotiveerd zijn, zorgen wij  dat we gezamenlijk de plannen gaan realiseren. Wij helpen om hierbij bewust te sturen, zodat we actief en efficiënt de organisatie en haar omgeving verbinden. Dit levert een enorme versnelling op: plannen worden eerder, beter en sneller gerealiseerd.

De voordelen van onze versnellingsaanpak: 

  • Een duidelijke visie

  • Een gedragen aanpak 

  • Praktische handvatten

  • Versneld naar resultaat!