Skip to main content

Stendert de Vries

Stendert is een ervaren adviseur op het gebied van het creëren van duurzame business voor ondernemers en overheden. Zijn expertise is om met praktische tools in samenwerking met partners, bedrijven, gemeenten en lokale initiatieven duurzame projecten te realiseren. Kenmerk van zijn aanpak is om bedrijven de handvatten te geven zodat zij zelf succesvol kunnen inspelen op kansen en veranderingen in de markt.

Diverse succesvolle marktaanpakken

In de afgelopen jaren heeft hij diverse lokale en regionale marktaanpakken succesvol ontwikkeld, begeleid en uitgerold. Zijn focus ligt hierin op de marktkant. Hoe zorg ik dat we een maatschappelijke bijdrage kunnen leveren én bedrijven daar ook een business van kunnen maken? Op deze manier zorg je voor een blijvend positief effect! Hij was één van de initiatiefnemers die verantwoordelijk is geweest voor het ontwikkelen en uitrollen van de marktaanpak in de landelijke proeftuin ‘Slim Energie Thuis’. Deze aanpak heeft op landelijk niveau navolging gekregen. Ook heeft hij diverse platforms opgezet gericht op ondernemerschap en innovatie.

Concrete kansen en resultaten

De passie van Stendert is om maatschappelijke vraagstukken duurzaam om te zetten tot concrete kansen en resultaten. Het doel hierbij is om versnelling te realiseren in de transitieopgave én gelijktijdig toe te werken naar een natuurlijke marktwerking waarin vraag en aanbod elkaar duurzaam vinden. Door een praktijkgerichte aanpak komt hij met ondernemers snel tot een blijvend positief resultaat.

meer Versnellers