Skip to main content

Met Cirkelstad samen circulair versnellen

Cirkelstad Deventer is in augustus 2020 gestart, in 2022 is het netwerk van Cirkelstad Apeldoorn hieraan toegevoegd. In deze gemeentes werken we met koplopers op het gebied van circulariteit aan bestaande en toekomstige gebiedsontwikkeling, circulair uitvragen, ontwerpen en bouwen. Om stappen te maken naar deze ambitie, werken we samen met de verschillende partners aan kennisdeling en vernieuwing. 

Ambities

Als partner van Cirkelstad Deventer-Apeldoorn maak je actief deel uit van een groep van regionale koplopers. We hebben een Community of Practice, bestaande uit allerlei actoren in de bouwkolom van bouw, infra en facilitymanagementHiermee organiseren we online en fysieke sessies waar o.a. bouwers, slopers, afvalverwerkers, woningcorporaties, architecten, projectontwikkelaars, innovatieve startups, bouwtoeleveranciers, stedenbouwers, overheden en kennisinstellingen samenwerken aan het realiseren van circulaire projecten. Een goede ontwikkeling. Dat vraagt om Versnelling!

Cirkelstad is een beweging

Cirkelstad is ontstaan tussen publieke én private ondernemers die op zoek waren naar oplossingen om reststromen terug in de keten. te krijgen. Met  koplopers in de regio werken we aan een wereld zonder afval en uitval. Door samen te werken in een open dialoog, ontstonden er nieuwe zienswijzen, nieuwe oplossingen.

Landelijk netwerk

Alle partners van Cirkelstad Deventer hebben toegang tot de netwerken en de kennis van alle landelijke Cirkelsteden. Daarnaast valt ook Cirkelstad Apeldoorn onder Eric en Carmen, waardoor hier een afgestemd programma wordt opgesteld dat door beide netwerkwerken toegankelijk is. Benieuwd wie al meedoen in Deventer-Apeldoorn, Regio Oost of heel Nederland? Lees meer hierover op onze pagina  Partner worden van Cirkelstad Deventer of Apeldoorn . Heb je nog specifieke vragen? Neem dan contact op met Eric Kouters of Carmen Oude Wesselink, spinners van Deventer en Apeldoorn circulair!

Klik hier om Partner te worden

Meer over Cirkelstad Deventer

Hoe veranker je circulariteit in je organisatie

| Cirkelstad Apeldoorn, Cirkelstad Deventer, Nieuws | No Comments
Onze warme nazomer is een actueel voorbeeld waarom gemeente Deventer aan stuurt op verandering. Binnen…

Meer dan duizend DuSpotters werken circulair samen!

| Cirkelstad Apeldoorn, Cirkelstad Deventer, Nieuws | No Comments
De vraag naar grondstoffen neemt wereldwijd nog altijd toe, terwijl de aarde ons maar een…

Adviseurs aan de slag voor circulaire ontmoetingsplekken

| Cirkelstad Apeldoorn, Cirkelstad Deventer, Nieuws | No Comments
Wie kan er nou beter adviseren over de toekomst dan de jeugd! Jongeren zíjn de…

Met Circq wordt afbouwen circulair

| Cirkelstad Apeldoorn, Cirkelstad Deventer, Nieuws | No Comments
CIRCQ pioniert in de circulaire afbouw. Met de diverse circulaire producten bieden ze de sector…

Samen bouwen aan Het Nieuwe Normaal

| Algemeen, Cirkelstad Apeldoorn, Cirkelstad Deventer, events | No Comments

Circulair renoveren vraagt om samenwerking in de keten

| Cirkelstad Apeldoorn, Cirkelstad Deventer, Nieuws | No Comments
Woningcorporaties kunnen hun bezit renoveren en verduurzamen zonder alleen nieuwe grondstoffen te gebruiken. De huidige…

Kijkje in de circulaire keuken van Gemeentewerf Noord Apeldoorn

| Cirkelstad Apeldoorn, Cirkelstad Deventer, Nieuws | No Comments
De Gemeentewerf Noord in Apeldoorn is een prachtig, multifunctioneel gebouw dat begin 2019 in gebruik…

Stappen zetten op circulair gebied

| Cirkelstad Apeldoorn, Cirkelstad Deventer, Nieuws | No Comments
Als bedrijf wil je bijdragen aan verduurzaming en circulariteit. Dat vraagt om een nieuw businessmodel…

Community of Practice Circulair bewustwording en organisatieontwikkeling

| Cirkelstad Apeldoorn, Cirkelstad Deventer, events, Nieuws | No Comments
Aanmelden Aanmelden kan door een mail te sturen naar carmen@versnellingnl.nl Deelname is exclusief voor Cirkelstad…

Kijkje in de keuken: Circulair Waterschap Vallei en Veluwe

| Cirkelstad Apeldoorn, Cirkelstad Deventer, Nieuws | No Comments
Het netwerk van Cirkelstad Apeldoorn en Deventer was op 20 juni te gast bij het…

Wil je als organisatie een kansrijke circulaire innovatie creëren en versnellen? Laat het door studenten ontwikkelen!

| Cirkelstad Apeldoorn, Cirkelstad Deventer, Nieuws | No Comments
Circulaire innovaties vragen ongeremde blik Circulaire producten en diensten ontwikkelen en vermarkten vraagt om een…

Kijkje in de keuken: Circulair Waterschap Vallei en Veluwe

| Cirkelstad Apeldoorn, Cirkelstad Deventer, events, Nieuws | No Comments
Aanmelden Aanmelden kan door een mail te sturen naar carmen@versnellingnl.nl Deelname is exclusief voor Cirkelstad…

Community of Practice Circulair aanbesteden en inkopen

| Cirkelstad Apeldoorn, Cirkelstad Deventer, events, Nieuws | No Comments
Aanmelden Aanmelden kan door een mail te sturen naar carmen@versnellingnl.nl Deelname is exclusief voor Cirkelstad…

Circulair: niet voor de getallen maar voor de intrinsieke motivatie

| Cirkelstad Apeldoorn, Cirkelstad Deventer, Nieuws | No Comments
Landelijk is er meer aandacht voor energietransitie dan voor circulair bouwen. Ook in de regio…

CoP Circulair ontwerpen

| Cirkelstad Apeldoorn, Cirkelstad Deventer, events, Nieuws | No Comments
Fulco Treffers, eigenaar van 12N-URBAN MATTERS, neemt ons tijdens de CoP mee in zijn visie…

Masterclass Biobased en Circulair bouwen en Rondetafelgesprek

| Cirkelstad Apeldoorn, Cirkelstad Deventer, events, Nieuws | No Comments
Masterclass Deze sessie is voor iedereen te bezoeken die meer kennis wil opdoen op het…

Apeldoorn circulair actief op weg

| Cirkelstad Apeldoorn, Cirkelstad Deventer, Nieuws | No Comments
Met een groep koplopers vanuit Cirkelstad Apeldoorn en Cirkelstad Deventer ontstond tijdens de Community of…

Naar de woningboulevard of toch maar niet bouwen?

| Cirkelstad Apeldoorn, Cirkelstad Deventer, Nieuws | No Comments
Veel verschillende aspecten van circulariteit passeerden onlangs de revue tijdens de Ronde Tafel Circulair Bouwen…

Cirkelstad Deventer graaft diep in circulaire businessmodellen

| Cirkelstad Deventer, Nieuws | No Comments
Op maandag 20 september ging de vlag uit tijdens de Community of Practice van Cirkelstad…

Community of Practice Deventer: Meten en monitoren van circulariteit

| Cirkelstad Deventer, events, Nieuws | No Comments
Deelname is exclusief voor Cirkelstad partners uit Regio Oost. Heb je interesse om partner te…