Samen versnellen

Cirkelstad Deventer is in augustus 2020 gestart. De gemeente Deventer is ambitieus op het gebied van circulariteit. Zij wil namelijk bestaande en toekomstige gebiedsontwikkeling circulair uitvragen, ontwerpen en bouwen. Om stappen te maken naar deze ambitie, doen we samen met de gemeente verschillende pilotprojecten voor gebiedsontwikkeling en woningbouw. 

Ambities

Als partner van Cirkelstad Deventer maak je actief deel uit van een groep van regionale koplopers. We richten in Deventer een Community of Practice in, bestaande uit allerlei actoren in de bouwkolom van bouw, infra en facilitymanagementHiermee organiseren we een werkatelier waar o.a. bouwers, slopers, afvalverwerkers, woningcorporaties, architecten, projectontwikkelaars, innovatieve startups, bouwtoeleveranciers, stedenbouwers, overheden en kennisinstellingen samenwerken aan het realiseren van circulaire projecten. Een goede ontwikkeling. Dat vraagt om Versnelling!

Belang van circulariteit

“Circulariteit is op dit moment nog veel meer een vraag dan een kant-en-klare oplossing”, vindt Deventer wethouder Thomas Walder. “Gelukkig dringt het belang van circulariteit steeds meer tot mensen door. En gelukkig zijn er pioniers, mensen die het aandurven om te experimenteren en zo bij te dragen aan de route naar een wereld zonder afval. In Deventer zijn veel ondernemers met circulariteit bezig. Auping ontwikkelde bijvoorbeeld onlangs het eerste volledig circulaire matras ter wereld. Een experimenteel volledig circulaire bedrijfshal is neergezet bij VDR Bouwgroep, die daar ook een gemeentelijke prijs voor ontvangen heeft. Een recente koper op het A1 Bedrijvenpark, Davo, is gestart met het bouwen van een volledig circulair gebouw met statiegeld. Dát circulariteit de toekomst is, daar ben ik van overtuigd. Op welke manier, dat gaan we de komende jaren ontdekken.”

Landelijk netwerk

Alle partners van Cirkelstad Deventer hebben toegang tot de netwerken en de kennis van alle landelijke Cirkelsteden. Benieuwd wie al meedoen in heel Nederland? Lees meer over college, partners en vrienden van Cirkelstad. Heb je vragen of wil je aansluiten als partner bij Cirkelstad Deventer? Neem dan contact op met Eric Kouters, spinner in Deventer. Samen met Carmen Oude Wesselink wordt Deventer circulair op de kaart gezet!

Meld je aan voor de informatiesessie op 16 november a.s.!

Meer over Cirkelstad Deventer

Video ‘Hoe werkt Cirkelstad’

| Cirkelstad Deventer | No Comments
Het platform Cirkelstad maakt werk van steden zonder afval, zonder uitval. Concrete projecten en open,…

Uitnodiging Informatiesessie Cirkelstad Deventer

| Cirkelstad Deventer, events | No Comments
Informatiesessie Cirkelstad Deventer Op 18 november organiseren we een eerste informatiebijeenkomst over Cirkelstad Deventer. Thomas…

Circulair bedrijfsgebouw in Deventer met terugkoopgaranties

| Cirkelstad Deventer, Nieuws | No Comments
De bouw van een circulair bedrijfsgebouw voor Uitgeverij DAVO in Deventer is officieel gestart. Het…